(Ne)efektivita týmu

partnershipEfektivita každého týmu je určena způsobem, jakým členové týmu spolupracují. To ovlivňují specifické osobnostní rysy a hodnoty každého člena týmu, které přispívají k celkové efektivitě a charakteru týmu.

OSOBNOST A TÝM

Kromě tvrdých (měřitelných) znalostí, zkušeností a praktických dovedností hraje ve vztahu k přínosu pro pracovní tým velkou úlohu osobnost člověka. To, jaké máme osobnostní charakteristiky, ovlivňuje to, jací budeme týmoví hráči, jak dokážeme naplnit naše role v týmu a jak nás bude naše práce naplňovat.

Introvertní typ osobnosti zaměřený na detaily bude těžko skvělým obchodníkem, ale například výborným procesním analytikem. Z těchto důvodů je důležité při práci s týmem zohlednit vliv těchto skutečností na efektivní fungování týmu.

HODNOCENÍ TÝMU

Abychom zjistili efektivitu týmu, je potřeba se zaměřit na to:
1) jaký je úkol týmu;
2) jaké má tým silné stránky;
3) kde jsou jeho slabiny;

… a to jak na úrovni týmu jako celku, tak na úrovni vnitřní dynamiky opírající se o individuální charakteristiky jednotlivých členů týmu a jejich vzájemnou synergii mezi sebou navzájem.

Komplexní pohled na tým a jeho fungování nám poskytují jak tvrdá (jasně definovaná), tak měkká data (vyjadřující názory a postoje lidí). Na základě meření TEAMsCOM je možné jasně říci, jak frekventovaně mezi sebou členové týmu komunikují a jaké komunikační kanály k tomu využívají.

Měkká data s využitím osobnostní typologie ve spolupráci s našimi experty z firmy Fullcoaching.cz nám zase umožňují vysvětlit tyto jevy, proč se dějí, kde lze nalézt možné příčiny a jak je řešit. Osobnostní typy jednotlivých členů týmu nám mohou dát vodítka nejen k tomu, proč vztah jednoho člena týmu na určité pozici s jiným členem týmu nefunguje.

Výsledky vyplývající s tvrdých a měkkých dat je potřeba zasadit do kontextu konkrétní situace, úkolu a nároků, které jsou kladeny na pracovní výkon týmu a do kontextu celé firemní kultury.

PROČ TÝMOVÁ NEEFEKTIVITA VZNIKÁ?

 • Týmová neefektivita může mít celou řádu příčin. Mezi ty nejčastější patří:
 • V týmu se objevuje hluché místo člena týmu vůči ostatním, protože jeho pozice v týmu to nevyžaduje
 • Nedostatečné zkušenosti při práci s týmem, v týmové koordinaci a předáváním informací
 • Nastavený systém komunikace v týmu to neumožňuje
 • Nezájem členů týmu o fungování týmu/organizace/společnosti
 • Nízká motivace členů týmu
 • Konfliktní osobní vztahy mezi členy týmu
 • Nevyvážený tým z pohledu typů osobnosti
 • Změna interních procesů týmu
 • Příchod či odchod členů týmu
 • Změna personálního obsazení pozic
 • Nedomyšlené sestavení týmu
 • Transformace týmu/společnosti
 • atd.

  

PŘÍKLAD Z PRAXE

V celkovém pohledu se tým jevil jako komunikačně fungující jednotka využívající všech komunikačních kanálu. Při detailnějším pohledu TEAMsCOM měření se ukázalo, že někteří členové využívají jako komunikační kanál výhradně emailovou komunikaci, i když jejich pozice vyžaduje interaktivní způsob komunikace formou osobních setkání. Také se objevilo hluché spojení jednoho člena týmu, jehož nutně úzká spolupráce s jiným členem týmu nefungovala. Rizikem v této situaci je pomalejší tempo plnění úkolů, stres jednotlivých členů týmu a sklon k zametání problémů pod koberec za účelem vyhýbání se konfliktům, což se projevilo v tempu a způsobu dokončování interních týmových projektů.

Ukázalo se, že na místech v týmu, kde vázne komunikace, se vyskytují odlišné osobnostní typy jednotlivců. Tím nejvýraznějším byla v tomto případě z pohledu osobnostní typologie orientace na detail, systematičnost a plánování jednoho člena týmu versus orientace na celek, vysoké nasazení a zaměření na nové nápady druhého člena týmu. Druhý osobnostní typ je dominantní a ten první se nedokáže prosadit, i když nesouhlasí s postojem druhé strany.

 CO S VÝSLEDKY

Veškeré výsledky zkoumající tým z pohledu komplexního celku a jednotlivých členů týmů je žádoucí doplnit workshopem se členy týmu a formou řízené diskuse jim pomoci pochopit, co se uvnitř jejich týmu děje a jak oni sami mohou přispět pro jeho fungování. Takto doplněné výsledky zkoumání a měření týmové dynamiky pomohou přenastavit komunikaci a komunikační systém v týmu, popř. doplnit členy týmu.

K čemu tedy měření TEAMsCOM:

Zhodnocení aktuálního a žádoucího stavu komunikace v týmu
Měření komunikační efektivity
Identifikace rozvojových míst v týmu

Analýza je vhodná pro:

 • Týmy s komunikačními problémy
 • Dlouhodobě spolupracující týmy
 • Týmy potýkajícími se s konflikty
 • Týmy se změnou struktury
  Týmy pracující na svém rozvoji

Program obsahuje:

 • Analýzu týmové komunikace za pomoci tvrdých dat
 • Analýzu měkkých faktorů ovlivňující týmovou komunikaci, jejíž výstupem je konkrétní doporučení k rozvoji týmu
 • Týmový workshop zakončený rozvojovým plánem
 • Individuální konzultace s jednotlivými členy týmu

Pro koho je program určen:

 • Vedoucí týmů
 • Manažeri
 • Konzultanti
 • Týmoví kouči
 • HR specialisté
 • Školitelé
 • Všechny ty, kteří pracují s týmy

Kdy tuto metodu využít:

Tým je nefunkční i přes jasné úkoly a role jeho členů
Nefunguje komunikace mezi jednotlivými členy týmu
Je potřeba zvýšit kvalitu odvedené práce týmu
Rozhodování a realizace nových projektů není v týmu efektivní
Tým prošel personálními změnami, nebo dostal nové vedení
Tým dobře funguje, ale rád by zapracoval na svém dalším rozvoji

Co program umí:

 • Identifikuje příčinu nefunkční komunikace
 • Zpětná vazba a zhodnocení fungování týmu jednotlivými členy týmu formou individuální konzultace a společného workshopu
 • Poskytuje konkrétní podněty ke zlepšení týmové práce
 • Vedoucím týmů poskytuje podklady k přijímání změn a rozhodnutí
 • Umožňuje sledování změn v čase – metoda zobrazuje vývoj v daném týmu

Mgr. Hana Urbanová, Fullcoaching.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>